Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họ và tên: Trần Tiến Lâm

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Lý luận chính trị: Trung cấp

Email: lamtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Điện thoại: 0386169621

Họ và tên: Lương Anh Nghiêm

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Lý luận chính trị: Trung cấp

Email: nghiemla.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Điện thoại: 0386170367

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5781

Tổng truy cập: 1618276