Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 Họ và tên: Hoàng Văn Anh

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Chủ tịch

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0945374514

 Email: anhhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

 

 Họ và tên: Hoàng Văn Phát

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0382730299 

 Email:phathv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Cán bộ, Công chức thuộc UBND xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lưu Văn Khanh

Trưởng công an

0977683688

2

Hoàng Văn Duyệt

Chỉ huy trưởng quân sự

0357098585

3

Hoàng Trung Kiên

Công chức Văn phòng - TK

0364956998

4

Nông Thị Thi

Công chức Văn phòng - TK

0987896123

5

Hoàng Thị Thương

Công chức Tài chính - KT

0978253926

6

Mông Thị Tuyết Nga

Công chức Tài chính - KT

0916670926

7

Lý Văn Diệp

Công chức Địa chính - XD

086970008

8

Trần Thị Thắng

Công chức Địa chính - XD

0919303900

9

Lê Thanh Bình

Công chức Tư pháp - HT

0982170501

10

Mông Đức Mạnh

Công chức Tư pháp - HT

0986534285

11

Quán Văn Huế

Công chức Văn hóa - XH

0973199283

12

Ma Thị Trang

Cán bộ LĐ-TBXH-Bảo vệ trẻ em

0374598864

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5385

Tổng truy cập: 1618188