Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 Họ và tên: Hoàng Văn Anh

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Chủ tịch

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0945374514

 Email: anhhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

 

 Họ và tên: Hoàng Văn Phát

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0382730299 

 Email:phathv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6255

Tổng truy cập: 1197019