Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

 

 Họ và tên: Trần Tiến Lâm

 Năm sinh: 1973

 Chức vụ: Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động:0386169621

 Email: lamtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

 Họ và tên: Ma Văn Quyết

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0984328215

 

Họ và tên: Hoàng Văn Anh

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Bí thư-CT UBND xã

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0945374514

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5142

Tổng truy cập: 1618191