Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

 

 Họ và tên: Trần Tiến Lâm

 Năm sinh: 1973

 Chức vụ: Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động:0386169621

 Email: lamtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

 Họ và tên: Ma Văn Quyết

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Phó Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0984328215

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6327

Tổng truy cập: 1197025