Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trợ giúp pháp lý tại Linh Thông và Lam Vỹ

29-06-2022 17:24

 

Ngày 24/6, Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xã vùng cao Linh Thông và Lam Vỹ.

Ảnh: trợ giúp viên của Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên thực hiện tư vấn pháp luật và truyền thông trợ giúp pháp lý tại xóm Bản Chang xã Linh Thông

Tại hội nghị, nhân dân đã được tuyên truyền các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đưa các quy định của pháp luật đến tận người dân. Những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Việc TGPL đã gắn liền với nhu cầu trợ giúp của nhân dân.

Ảnh: trợ giúp viên của Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân xóm Làng Há, xã Lam Vỹ ghi các nội dung cần được tư vấn pháp luật

Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp lý, các tư vấn viên và luật sư của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân về các vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, bảo trợ và dân sự…/.

                                                                              

Thực hiện: Công Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1943945