Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ

06-05-2022 17:16

 

Ngày 5/5, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn, trên các học viên là lãnh đạo, công chức phụ trách, tham mưu, trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức chuyên môn cấp xã đã được chuyên viên của Sở nội vụ đã triển khai bồi dưỡng về các nội dung về: Lập hồ sơ, lập danh mục hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; Lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Thái Nguyên; Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị.

Qua lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ giúp lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ cấp huyện và xã, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Giúp công chức phụ trách, tham mưu làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao./.

 

Thực hiện: Công Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1944210