Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HUYỆN ĐOÀN: THỰC HIỆN QUY TRÌNH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

25-06-2022 08:00

           Ngày 17/6, Huyện Đoàn Định Hóa đã thực hiện Quy trình nhân sự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Định Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Văn Ngân - Ủy viên BTV – Trường BTC Huyện ủy.

Ảnh: đồng chí Lương Văn Ngân - Ủy viên BTV – Trường BTC Huyện ủy phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần 2

Theo đó, BTV Huyện Đoàn đã lần lượt tổ chức 5 hội nghị gồm: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn lần 1 và Hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần 1 Thảo luận, biểu quyết Đề án nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và phương hướng công tác nhân sự. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn lần 2, tại hội nghị này trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Hội nghị thứ 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn xem xét, bỏ phiếu kín thông qua danh sách nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra của Huyện đoàn khóa XXI để trình Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị. Tiếp đó là Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội nghị này đã lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ xem xét, thông qua ở Hội nghị thứ 3. Và cuối cùng hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn lần 2 đã thực hiện các quy trình: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trước đó và tập thể Ban Chấp hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Quy trình nhân sự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Định Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai theo đúng quy định.

 


T/h: Quế Chi

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1944317